Stichting Buurtblad Groet Wiek
www.groetwiek.nl
info@groetwiek.nl

redactie & advertenties: info@groetwiek.nl

Kitty Willems: kitty@groetwiek.nl
Harold Habets: harold@groetwiek.nl

Facebook.com/groetwiek

Telefoon: 06 – 12 41 57 65
Iban: NL80ABNA0450758508
BIC: ABNANL2A

 

De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, mogelijk geleden door informatie uit het buurtblad of de website, dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld. 

Bezorging: Jean Willems
Drukwerk: Pietermans Drukkerij