Selecteer een pagina

Stichting Buurtblad Groet Wiek
www.groetwiek.nl
info@groetwiek.nl

redactie & advertenties: info@groetwiek.nl

Uitgever en Eindredactie:
Harold Habets

Facebook.com/groetwiek

Telefoon: 06 – 46 204 904
IBAN: NL80 ABNA 0450 7585 08
BIC: ABNANL2A

 

De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, mogelijk geleden door informatie uit het buurtblad of de website, dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld. 

Bezorging: Jean Willems
Drukwerk: Pietermans Drukkerij